|
|

کلاسه ، تحولی در آموزش کشور

مرداد  ۱۳۹۷ / ۳۰ ۱ نظر

کلاسه تحولی بزرگ در مدارس و آموزشگاه های سراسر کشور ایجاد می نماید

در این پست به دو بخش اصلی تحول در مراکز آموزشی می پردازیم .

بخش اول :

زمان فعالیت ها را به شدت پایین می آید و باعث می شود، زمان مدرسه و مرکز آموزشی ، صرف وظیفه ی اصلی مراکز یعنی آموزش و پرورش گردد .

در حال حاضر اکثر زمان نیروی انسانی شاغل در مراکز آموزشی ، صرف تهیه ، تنظیم و انتشار اطلاعات و پیگیری های دانش آموزان و دانشجویان می گردد .

کلاسه ، فعالیت های عمومی مراکز آموزشی را تسریع و زمان را به آموزش و پرورش واقعی بر می گرداند .

بخش دوم :

در مدرسه هوشمند و مرکز آموزشی جهت ثبت ،فرآیند و انتشار اطلاعات آموزشی و پرورشی هزینه های بسیار بالایی وجود دارد

دانش آموزان در مدارس و آموزشگاه ها به غیر از هزینه های بالای نیروی انسانی ، شامل تجهیزات و موارد مصرفی هم هستند که در سال به چند ده میلیون تومان هزینه سر بار برای هر مرکز آموزشی تبدیل می شود .

کلاسه با حذف هزینه های غیرضروری به مراکز آموزشی جهت توسعه فعالیت هایشان کمک بزرگی می نماید

 

کلاسه و هوشمندسازی مدارس

سیستم جامع و اختصاصی مدیریت برترین مدارس و مراکز آموزشی کشور

با کلاسه اوج بگیرید

امیر گیلانپورپاسخ دادن

آدرس پست الکترونیک شما منتشر نخواهد شد. فیلد وب سایت اختیاری می باشد